Up-selling a Cross-selling

0

Po odeznění mimořádných opatření spojených s Koronavirem budou Up-selling a Cross-selling hrát významnou roli v rámci prodejních aktivit.

Obě tyto aktivity mají stejný cíl, zvýšit výslednou objednávku (útratu) klienta. Up-selling se zaměřuje spíše na snahu prodat dražší variantu klientské objednávky, cross-selling zahrnuje spíše snahu o doplňkový prodej.

Už se vyskytují snahy se snížením cen, avšak to určitě není cesta k získání budoucí prosperity. Snížením cen může ubytovací zařízení získat krátkodobě vyšší počet klientů ale s nebezpečím, že budoucí narovnání cen bude velmi problematické.

Existují procesy, kterými vizuálně můžete prezentovat nižší ceny, aniž byste je ve výsledném efektu aplikovali. K tomu jsou právě určeny Up-selling a Cross-selling, o kterých se moc nemluví a zdaleka se ve větším množství v ubytovacích službách nepoužívají.

Už z názvu procesu je zřejmé, jaké služby můžeme hostům nabídnout a tím zvýšit náš obrat. Můžeme hostům nabídnout „lepší“ pokoje ve smyslu velikosti, vybavení, stupně komfortu apod., každé zařízení má odlišné možnosti, takže výčet by byl nekonečný.
Nabídka doplňkových služeb je také téměř nevyčerpatelná a velmi dobře lze nabízet nejen vlastní služby, ale i služby spolupracujících či doplňkových subjektů. Nabídka se může rekrutovat od celodenní stravy, občerstvení, různých služeb v rámci fitness a wellness, venkovních aktivit spojených s půjčovným apod.

Zamyslete se, jaké služby navíc oproti standardu můžete svým hostům nabídnout. Jednak si zvýšíte tržby, ale nabídkou můžete oslovit více potenciálních zájemců, kteří rádi jedinečné, doplňkové nebo luxusnější nabídky využijí.

Zkuste se zaměřit na tyto praktiky, pokud je stoprocentně zvládnete, hosté budou spokojení a budou se vracet, i když jim paradoxně „zdražíte“ pobyt. Budou mít pocit, že se jim věnujete, budou cítit, že jste v hotelu pro ně, že se o ně postaráte a že jim nabídnete něco, o čem vůbec neuvažovali.

A v tom je krása těchto metod…

Comments are closed.