Pracovní náplně

0

Práce nám jde pěkně od ruky, nemyslíme na dění, které nás provází a už se nemůžeme dočkat, až mimořádná opatření pominou a my se opět pustíme do denní činnosti spojenou s poskytováním služeb našim klientům.

Udělali jsme hodně práce a téměř všechny za naše spolupracovníky, kteří v běžné pracovní činnosti zodpovídají za své svěřené úseky. Mohli jsme si na vlastní kůži zkusit, jak jsou práce časově náročné a co všechno se musí udělat. Věděli jsme to? Uměli jsme si to představit? Pokud ano, jedině dobře, pokud ne, je fajn, že jsme si to zkusili.

Po této zkušenosti je nanejvýš vhodné zrevidovat nebo vytvořit pracovní nápně spoluzaměstnanců. Velmi doporučuji mít vypracované pracovní náplně co nejpodrobnější a čas od času je aktualizovat, nebo při nástupu nových pracovníků je překontrolovat, popř. upravit. Jsou situace, kdy právě pracovní náplně budou hrát nezastupitelnou roli při dalším rozhodování. Ty situace si umíme jasně vybavit.

Základní struktura pracovní náplně by měla obsahovat název pracovní pozice, místo výkonu práce, popis pracovní náplně, zodpovědnost, zdravotní způsobilost a bezpečnost, odkazy na pracovní řád nebo podobná ustanovení, školení (BOZP a PO, popř. další), kontrola odvedené práce (kontrolní orgán) a nadřízený pracovník nebo pozice.

Nepodceňujme význam pracovních náplní, nyní je můžeme v klidu připravit i na základě svých vlastních zkušeností. Přeji nám hodně sil.

Comments are closed.