Postřehy z okolí

0

Včera jsme si udělali jasno, jak vypadá naše bezprostřední okolí, co by bylo vhodné upravit, aby naše zařízení zaujmulo a hosté se k nám jen hrnuli.

A jak vypadá vzdálenější okolí, které bezprostředně sousedí se vstupem? Mnohá zařízení mají vstup přímo z ulice, jiná předzahrádky, větší nebo velké zahradní vstupy a některá zařízení leží úplně osamoceně.

Při pohledu na okolní prostředí se zaměřme na místa odkud hosté přichází a kudy je vede nejbližší cesta k zařízení. Jsou na cestě nějaké zbytečné překážky nebo naopak cestu lemují vhodně umístěné nabídky, informace či dokonce orientační systém? Zamysleme se, jak tyto poutače působí na klienty, mnohdy se jich nahromadilo v průběhu času tolik, že působí jak reklamy podél silnic a lidi si jich nevšímají.

Zaměřme se v první řadě na přínosné klientské informace, které vzbudí touhu konzumovat naší nabídku. Prezentujme je vkusně, jednoduše a hlavně rychle k pochopení, případně k zapamatování pro budoucí návštěvu. Vždyť ne každý člověk, který jde okolo okamžitě konzumuje naší nabídku, ale může si nabídku zapamatovat a přijít v budoucnu.
V okolí nás neprezentuje jen budova s nápisem, informační panely, sdělení na výkladních skříních a kdejaké jiné poutače. Vizitku nám dělá čistota okolí, nejrůznější výzdoba a úprava okolí, vhodné osvětlení a volný přístup.

Pro dobrou orientaci příchozích nebo přijíždějích hostů je základem vhodné nasměrování a to nejen v bezprostředním okolí od parkoviště, zastávky, hlavní cesty apod. Najděme si čas a zkontrolujme, jak se k nám hosté dostávají, ne všichni mají mapu nebo navigaci, ale spoléhají se na místní orientační cedule. Využijme k tomu i postřehy od návštěvníků, kteří už u nás byli a upozorňovali na problém s hledáním.

Vnímejme okolní prostředí jako celkový poutač, který nám pomůže přesvědčit klienty, že právě naše nabídka je ta nejlepší.

Přeji příjemný a úspěšný den.

Comments are closed.