Jsme opravdu připraveni na restart?

0

Euforie a radost ze zprávy o znovuotevření vystřídala obava, zda si skutečně umíme představit znovuotevření a restart? Vyvstává řada otázek spojených s protichůdnými informacemi mimořádných opatření a jejich realizace, stejně tak, zda jsme dostatečně připraveni na restart z pohledu materiálního, personálního a marketingového.

Budeme všichni přemýšlet, jak z domácího cestovního ruchu ukrojit co největší krajíc a stejně tak budou přemýšlet naši konkurenti, kolegové.
Právě nyní se ukáže, jak umíme spolupracovat, jakou máme ochotu společně vrátit služby cestovního ruchu na výsluní a jak dalece potáhneme za společný provaz.

Strategie bude hodně rozdílná, ubytovací zařízení v zásadě orientované na domácí cestovní ruch to budou mít snažší oproti těm, které jsou téměř výhradně orientované na zahraniční návštěvníky nebo kongresové klienty. Pro lázeňská zařízení bude restart hodně záležet na kupní síle a ochotě klientů pečovat o své zdraví.

Jak oslovit potenciální klienty? Máme několik zásadních překážek a to zejména nedávno přijaté GDPR opatření. Kdo nemá pečlivě vedenou klientskou databázi s ověřenými a souhlasnými kontakty, bude těžko oslovovat potenciální návštěvníky.

Spoléhat jen na internetovou reklamu není univerzální cesta, stejně jako spoléhat na rezervační systémy třetích stran. Printová reklama v nejrůznějších periodikách je částečnou volbou, ale víme přesně, resp. umíme změřit její přínos? Venkovní reklama nabízí nejrůznější formáty, zde bude záležet na časové délce a místě reklamy.

Důležitá bude i spolupráce s návazujícími firmami služeb cestovního ruchu, aby nabídka byla co nejkomplexnější. Úspěch budou mít ucelené nabídky a flexibilní doplňky programů, vybavení, půjčovné, dopravy apod.

Restart bude složitý, budeme na startovní čáře všichni a na povel vyrazíme. Kdo se ale připravuje a trénuje již nyní, bude mít velký náskok.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti…

Comments are closed.