Internetové rezervační systémy

0

Výhody a nevýhody placených a neplacených zápisů u internetových rezervačních systémů a prezentačních ubytovacích portálů je možné shrnout do několika protikladů, na základě kterých by se měl každý provozovatel či majitel ubytovacího zařízení rozhodnout, zda využije placených nebo neplacených služeb.
Z výše uvedeného však samozřejmě nevyplývá, že by neměl využít obou možností a to s ohledem na typ internetového rezervačního systému (IRS) a informačních ubytovacích portálů.

IRS je možno rozlišovat na mezinárodní, národní, lokální a čistě místní podle toho, jaký záběr a orientaci ve svém portfoliu sdružují. Dalším rozlišením je právě otázka placených či neplacených zápisů, jejich obsahu a relevance k platbě. A právě platba je v mnohých případech rozhodujícím činitelem pro okamžitý výběr – je to neplacené, tak jdu do toho.

Myslím, že tato otázka by byla vhodná k většímu posouzení. Tak jako všechno, co se prezentuje jako ZDARMA, ve skutečnosti není zdarma a je nutné velmi pečlivě zvážit, co je skutečná podstata nabídky.

Většina internetových rezervačních systémů, které nabízí zápisy zdarma, pracují na provizní bázi, tj. klient, v tomto případě ubytovací zařízení platí provize z uskutečněných obchodů. IRS pošle či jiným způsobem zprocesuje rezervaci, klient odbydlí a zaplatí a ubytovací zařízení pošle dohodnutou provizi IRS. Není až tak tajemstvím, že tyto provize neustále stoupají, tj. zvyšuje se procentní podíl provize z uskutečněného odbydlení a některé IRS si dokonce účtují i roční provizi z celkového obratu. Mnohé IRS v průběhu posledních let přistoupili i k dalším platbám a to k přednostním výpisům a možnosti obsáhlejší prezentace, resp. prezentaci nejrůznějších speciálních nabídek.

Informační ubytovací portály pracují v zásadě na placených zápisech i když nabízí i neplacené zápisy. Zpravidla placené a neplacené zápisy se od sebe liší umístěním a obsahem prezentace a zobrazení kontaktních údajů. A právě zobrazení kontaktních údajů by mělo signalizovat provozovateli či majiteli ubytovacího zařízení, aby se zamyslel nad smyslem a důsledkem zveřejnění kontaktních údajů samozřejmě v závislosti na ceně a předpokládané výtěžnosti.

Přehled významných internetových rezervačních portálů.

Pro snažší přehlednost jsou níže porovnány výhody a nevýhody, i když u některých poskytovatelů mohou nastat odlišnosti, ale v zásadě uvedené specifikace jsou všeobecně platné:

placené zápisy
(Informační ubytovací portály)
neplacené zápisy
(Internetové rezervační systémy)
provedení zápisu plně na portálu plně na portálu
získání klienta plně na portálu plně na portálu
rezervace a upřesnění plně na ubytovacím zařízení plně na portálu
vyúčtování s klientem plně na ubytovacím zařízení plně na ubytovacím zařízení
provizní platba není platí se
zaváděcí platba prezentace platí se neplatí se
zvěřejnění kontaktů zveřejněné nezveřejněné
možnost další marketingové práce
s poptávajícím klientem
lze nelze
možnost další marketingové práce
s ubytovaným klientem
lze nelze

Comments are closed.