Dobrá zráva, postupné uvolňování ubytovacích služeb

0

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ze dne 27.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

  1. S účinností ode dne 27. března 2020 od 6:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod. se zakazuje prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních a školských ubytovacích zařízeních. Tento zákaz se nevztahuje na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky.

Dobrá zpráva pro pracovníky ubytovacích služeb, ode dneška můžeme ubytovávat, sice omezeně, naše hosty. Mám za to, že těch 14 dní od totálního uzavření ubytovacích zařízení si každý z nás „protrpěl“ své…

O to víc se nyní můžeme pustit do práce, je nutné „oživit“ provozy, ekonomicky uspořádat ubytovací kapacity a co je nejdůležitější, oslovit naše potenciální hosty.

Máme přes víkend co dělat, abychom při zachování všech vyhlášených bezpečnostních zásad, skočili rovnýma nohama do naší činnosti. A nebude to jednoduché. Musíme se vší vážností vzít fakt, že mnoho odvětví je ochromeno, že tímto uvolněním nebudeme mít hned plné vytížení kapacity, budeme přemýšlet jakou formou oslovit potenciální klienty. Bude nutné zrevidovat a upravit texty na webových stránkách, provést audit PPC kampaní, osobně, telefonicky, mailem apod. kontaktovat stálé klienty, firmy a obchodní cestující. Každý máme svou databázi, je s čím pracovat…

Na tento den jsme celých 14 dní čekali, tak se nyní pusťte do práce, přeji Vám šťastné vykročení!

 

Comments are closed.